Algemene controle en reiniging

Voor het behoud van een gezond gebit is het aan te raden om 6-maandelijks of jaarlijks op controle te komen bij de tandarts.

Tijdens deze controles worden alle tanden gecontroleerd en gereinigd (tandsteen en verkleuringen worden weggenomen). Tijdens deze controle kunnen ook radiografische foto’s genomen worden om een totaal beeld van het gebit te krijgen.

Er geldt hier dus ook beter voorkomen dan genezen. Gaatjes die vroegtijdig ontdekt worden hebben minder kans om tandpijn te geven op later tijdstip.

Kindertandheelkunde

Tandarts Emma Van Lancker heeft veel ervaring met het behandelen van kinderen. Ze heeft na haar opleiding een jaar stage gelopen op de dienst kindertandheelkunde op UZ Gent.

Er wordt veel uitleg gegeven tijdens de behandeling zodat uw oogappel zo goed mogelijk op zijn of haar gemak gesteld kan worden.

We controleren naast de tanden ook de tandenstand en sturen indien nodig tijdig door naar de orthodontist om eventueel ruimtegebrek tijdig aan te pakken.

Kinderen kunnen op controle komen vanaf 2 jaar. Op die manier kunnen eventuele problemen vroegtijdig bijgestuurd worden en ontstaat er reeds stoelgewenning.

Behandelingen bij kinderen tot 18 jaar worden, waar mogelijk, aan conventietarief uitgevoerd.

Conserverende tandheelkunde

Indien er cariës vastgesteld wordt dient er overgegaan te worden tot behandeling.
Meestal betekent dit dat er een vulling dient geplaatst te worden.

In sommige gevallen is de cariës al tot aan de zenuw gevorderd en dient er een wortelkanaalbehandeling te gebeuren. Hierbij wordt de zenuw uit te tand verwijderd zodat u pijnvrij bent.

Bij te zwaar aangetaste elementen dient overgegaan te worden tot extractie (trekken van de tand).

ESTHETISCHE TANDHEELKUNDE

Bent u ontevreden over de vorm of kleur van uw tanden dan kunnen we composiet- of porseleinfacetten vervaardigen. Op deze manier kan er terug naar een mooie glimlach gewerkt worden.

BLEACHING

Bent u ontevreden over de kleur van uw tanden dan kunnen we bespreken of eventuele bleaching mogelijk is.

Meestal wordt hiervoor overgaan tot homebleaching via een gepersonaliseerde zachte nachtbeugel.

Voor meer informatie hierover kan verkregen worden tijdens een raadpleging of controle.

PROTHESES

Bent u reeds wat tanden verloren en wenst u een uitneembare oplossing dan kunnen er volledige of partiële uitneembare protheses vervaardigd worden.

KROON- EN BRUGWERK

Zwaar gevulde tanden kunnen door middel van een kroon verstevigd worden aangezien deze de kauwkrachten tijdens het eten beter over de tand verdeelt.

Bent u tussen twee tanden een tand verloren dan kunnen we kijken voor herstel via brugwerk.

Heeft u implantaten dan kunnen we daarop ook kiezen voor het vervaardigen van een kroon of een brug.

Dit alles kan persoonlijk besproken worden tijdens een raadpleging.